538-374-561
biuro@dmkolportaz.pl

Przygotowanie plików do druku

1. Format pliku

Pliki przyjmujemy najchętniej w formatach JPG, TIFF lub PDF. 

Potrafimy jednak obsłużyć również inne często stosowane formaty, jednak z uwagi na możliwość wystąpienia rozbieżności zalecamy stosowanie trzech powyższych. 

Dla plików JPG zaleca się użycie rozdzielczości minim 300 DPI. Mniejsze wartości mogą skutkować osłabieniem jakości wydruku.

2. Spady i marginesy

Spady to przestrzeń, która zostanie ucięta. Służą jako uzupełnienie możliwego przesunięcia ostrza maszyny tnącej aby nie pozostały mało estetyczne białe ramki. Na spadach zazwyczaj umieszczane jest poszerzenie tła druków, nie zawierają elementów istotnych jak teksty czy ważne obrazy. Przyjmujemy pliki z zastosowanymi spadami na poziomie 1,5 mm z każdej strony. Oznacza to konieczność powiększenia każdego wymiaru zamawianego formatu o 3 mm.

Marginesy to podobnie jak spady, przestrzeń, która powinna pozostać pusta, bez ważnych elementów treści. Dzięki zastosowaniu marginesów materiały pozostaną przejrzyste i estetyczne. Zalecamy użycie około 3 mm z każdej strony. 

3. Nafarbienie i przestrzeń barw

To ilość tuszu użyta do pokrycia danego miejsca w druku. Nafarbienie ustawiamy przy wyborze kolorów w przestrzeni barwnej CMYK. Wartość każdego koloru może wynieść maksymalnie 100%, co przy 4 kolorach daje nafarbienie na poziomie 400%. Zaleca się aby w każdym punkcie jednak nie przekraczało ono łącznie 280%. Warto zwrócić uwagę, żeby kolor czarny (w szczególności czarne teksty) składały się najlepiej z jednego koloru – czarnego (K – blacK). Ustawienie dla nich jedynie wartości 100% K da najlepszy efekt. 

Dla projektów zalecamy użycie przestrzeni barw CMYK 8 bit.

To jest wersja demonstracyjna sklepu do celów testowych— Zamówienia nie będą realizowane. Zamknij